🔥 SALE 10% korting op ALLE bieren: JUN10

LEVERVOORWAARDEN

Levervoorwaarden Mr. Hop
Origineel geïmplementeerd: 09-02-2024
Laatst aangepast op: 28-05-2024

Onderstaand vindt u de voorwaarden die gelden, wanneer u als leverancier bij Mister Hop een levering van producten aanbiedt.

💶 Prijzen en facturen:
Alle prijzen dienen in Euro, inclusief accijns en exclusief B.T.W. aangeboden te worden.
Na opdracht is de prijs vast.
Bij foutieve facturering wordt niet betaald tot de factuur kloppend is.
Facturen dienen gezonden te worden naar [email protected]

🚚 Levering:
Franco (tenzij anders overeengekomen) op adres:
Keizersveld 25B
5803AM Venray
Nederland
Aanbellen bij de roldeur aan noordwestzijde.(Bij de roldeur aan de winkelzijde, of in de winkel worden geen leveringen ontvangen)

Maandag tot en met vrijdag tussen 09:30u en 17:00u is het mogelijk te leveren. Binnen deze tijden zijn de volgende hulpmiddelen aanwezig:
 • heftruck (vraag altijd vooraf of de heftruck en heftruckchauffeur beschikbaar zijn, de heftruck mag alleen door eigen personeel van Mister Hop bestuurd worden)
 • Elektrische pompwagen (vraag altijd vooraf of de elektrische pompwagen beschikbaar is, de elektrische pompwagen mag door iedereen met een aantoonbaar juist en geldig certificaat bestuurd worden)
 • handmatige palletwagens
 • pallets
 • rolcontainers
Op zaterdagen en zondagen zijn GEEN leveringen mogelijk.

⚠️ Eisen:
 • Leverancier zorgt er zelf voor dat de goederen droog en veilig binnen ons magazijn staan.
 • Bij levering van losse dozen dienen de dozen per soort gestapeld te worden. Bij iedere nieuwe soort bier een nieuwe stapel. Dit kan op pallets of rolcontainers.
 • Leverancier zorgt voor een pakbon met daarop duidelijk en juist de aantallen per product, zoals besteld door Mister Hop.
 • Het tekenen van een pakbon door een medewerker van Mister Hop is enkel voor aanname van levering en geldt niet als goedkeuring voor geleverde producten en/of aantallen.
 • Na levering, wordt op een door Mister Hop gekozen moment de levering gecontroleerd en verwerkt. Indien hierbij discrepanties ontdekt worden, wordt door Mister Hop contact gezocht met leverancier, zoals hieronder benoemd bij 'Reclamaties'.

📅 Houdbaarheid:
Vanaf leverdatum ten minste 6 maanden houdbaarheid van alle producten, tenzij anders overeengekomen. Dit dient dan expliciet schriftelijk besproken te zijn.

Reclamaties en foutieve leveringen:
Bij fouten in de levering wordt zo spoedig mogelijk na controle van de levering contact opgenomen met leverancier, om gelegenheid te geven de fouten te kunnen corrigeren.
Fouten dienen spoedig en zonder tegenspraak gecorrigeerd te worden, uiterlijk binnen 7 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

💰 Betaling:
Betaling zal geschieden via bankoverboeking binnen 14 dagen na levering, tenzij anders is overeengekomen, of de factuur een latere vervaldatum heeft.

⚖️ Aansprakelijkheid:
Leverancier is verantwoordelijk voor het volledige transport.
Bij aankomst in ons magazijn wordt op het zicht gekeken of de levering schade bevat.
Pas bij de controle en verwerking kan definitief vastgesteld wordt of er schade is ontstaan tijdens transport.
Indien dit het geval is, zal contact worden opgenomen met leverancier en zal verder worden gehandeld zoals hierboven vermeld bij 'Reclamaties'.

Leverancier is aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het leveren van bieren die 
 • tijdens reguliere opslag 
 • en/of tijdens transport naar de consument 
 • en/of tijdens opslag bij de consument
binnen redelijke termijn ontploffen, opzetten of beschadigd raken door het (opnieuw) starten van vergisting in de fles of in het blik. Dit kan het geval zijn (maar niet uitsluitend) bij niet pasteuriseren van de bieren door de brouwerij.
Deze schade kan bestaan uit arbeidsuren voor opruim- en schoonmaakwerkzaamheden, schade aan schappen en stellingen, schade aan vloeren en wanden, niet kunnen reclameren van statiegeld, schade aan andere bieren of producten, schade tijdens transport, arbeidsuren bij benodigd klantcontact, arbeidsuren voor administratie en arbeidsuren voor communicatie met de leverancier, maar blijft hier niet toe beperkt.
Mister Hop geeft hierbij dan ook aan geen gekoelde opslag te hebben en verlegt de verantwoordelijkheid voor schade bij dergelijke producten naar de brouwerij/leverancier, wanneer niet-gepasteuriseerde of op andere manier uitzettende producten geleverd worden.

Bij het aangaan van een (schriftelijke, danwel mondelinge) overeenkomst tot levering tussen leverancier en Mister Hop, zullen deze levervoorwaarden gehanteerd worden. 

Origineel: 
09-02-2024 FK

Aanpassingen: 
- 13-02-2024 FK: emoji's en foto toegevoegd. Tekstopmaak veranderd. Inhoudelijk geen veranderingen.
- 06-03-2024 FK: aansprakelijkheid bij niet-gepasteuriseerde bieren toegevoegd. Zaterdagsluiting toegevoegd.
-11-03-2024 FK: levertijden aangepast aan nieuwe openingstijden.
28-05-2024 FK: schadevoorbeelden toegevoegd